HÔ HÔ , NHÌN ÔNG NHƯ CỤC CỨT VẬY

” HÔ HÔ , NHÌN ÔNG NHƯ CỤC CỨT VẬY “

Vị tướng cười hả hê và cưỡi ngựa đi qua nhà sư … Câu chuyện này là sao?

Nhìn ông như cục cứt vậy

Nhìn ông như cục cứt vậy

Trong 1 lần đi hành quân ngoài kinh thành, vị tướng quân thấy 1 nhà sư đang đi hóa duyên, rất nhiều người vây quanh nhà sư hầu chuyện

Vị tướng nhẹ nhàng lại gần hỏi : ” Này sư ông, ông thấy ta thế nào ? ”

Nhà sư mỉm cười nhìn vị tướng : ” Trông ngài như 1 vị bồ tát vậy ”

–Ông biết ta thấy gì không ? ;

Bần tăng đang rửa tai nghe đây

HÔ HÔ , NHÌN ÔNG NHƯ CỤC CỨT VẬY
Vị tướng cười hả hê và cưỡi ngựa đi qua nhà sư, quân lính đi theo vị tướng cũng cười theo ngặt nghẽo

Về đến kinh thành, vị tướng đến gặp em gái mình để khoe : – Em gái ơi, hôm nay vui lắm, ta làm bẽ mặt 1 lão trọc đầu, ta hỏi lão nhìn ta thấy gì , lão nói ” nhìn ta như bồ tát ” , còn ta la lên ” nhìn ông như cục cứt ” sau đó bỏ đi . Ha ha ha
Em gái vị tướng là hoàng hậu đức độ , im lặng đợi anh trai mình cười xong , ôn tồn nói : ” Anh trai yêu quý ơi, tâm của nhà sư nhìn ai cũng như bồ tát, nên thấy anh là bồ tát, còn tâm anh đầy ngạo mạn rác rưởi sâu dày nên nhìn nhà sư như thứ xú uế, lại làm trò cười giữa chốn ba quân, anh còn chưa chịu phản tỉnh chính mình ? ”

Vị tướng nghe xong tối xầm mặt lại, biết là mình đã gieo những sai lầm quá lớn

~st by #DangPhuongNam

#NhậnQuà thêm BẤM ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*